Logo Gazelle Oene
Foto oprichting Gazelle

 

Gymnastiekvereniging Gazelle werd op 23 oktober 1945 opgericht na een turndemonstratie van Gymvereniging Hercules (Epe) op het eerste Oranjefeest in Oene na de Tweede Wereldoorlog. Na afloop van de oprichtingsvergadering werden 19 mensen actief lid van Gazelle en waren er 15 donateurs.

Het eerste bestuur bestond uit de heren H. Westerink (voorzitter), J. Aalberts (secretaris) en T. Tenkink (penningmeester) en de heer Schippers werd de eerste leider van onze vereniging.

 

Beginperiode

Hoewel de omstandigheden niet ideaal waren, was men blij dat er onbezorgd en in vrijheid gesport kon worden. Het was behelpen in het oude en krappe lokaal met kalkmuren. Tijdens balspellen viel de kalk regelmatig van de muur en ook de verwarming liet het vaak afweten. Het enthousiasme werd er echter niet minder om. In de maanden na de oprichting groeide het ledenaantal gestaag. Meerdere groepen ontstonden en de hal moest bij het lokaal aangetrokken worden, omdat deze ruimtelijk gezien niet meer voldeed. Geld werd beschikbaar gesteld om toestellen aan te schaffen. Echter, na de oorlog, was weinig materiaal voorhanden en konden de toestellen niet geleverd worden. In samenwerking met plaatselijke ondernemers maakte de vereniging zelf materialen om mee te sporten. Het werden primitieve, maar degelijke en solide toestellen.
In het voorjaar van 1946, enkele maanden na de oprichting, werd de eerste uitvoering gegeven.

De gymnastiekvereniging groeide snel en de leden waren heel actief. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de film, die Ampt Epe over ‘Oud-Oene’ maakte.
Helaas is er in de loop van de jaren veel materiaal verloren gegaan, maar uit overlevering weten we, dat penningmeester Tenkink maar liefst 23 jaar de financiën beheerde. B. Roelofs heeft zich in een latere periode ook 23 jaar voor de vereniging ingezet en A.H. Buitenkamp hanteerde maar liefst 36 jaar de voorzittershamer.

 

Bouw gymnastiekzaal

oude gymzaal IMG 5854

Eén van de hoogtepunten in de historie van Gazelle was de bouw van de gymnastiekzaal aan de Dorpsstraat, waar voorheen de openbare lagere school stond en nu het dorpsplein “Onderdelinden” is.

Samen met vrijwilligers van Muziekvereniging Vriendschap werd na de sloop van de lagere school de bouw van de gymzaal gerealiseerd. Op 25 februari 1967 kon het gebouw officieel in gebruik worden genomen. Dankzij die nieuwe gymzaal beleefde Gazelle vervolgens een aantal topjaren met ruim 150 leden en een volleybalafdeling.

 

De jaren tachtig en negentig

Vanaf de jaren tachtig was er een verandering in de leefwijze van de mensen, waarbij er meer ontspanning en vrijetijdsbesteding kwam voor de jeugd. Het aantal jeugdleden liep terug, maar daartegenover kreeg Gazelle meer oudere leden. Dat kwam onder meer door de invoering van een conditiegroep voor dames op dinsdagmorgen en de aerobic lessen; de huidige dames body workout en zumba lessen.

Gymleider Berend Jan Stijf gaf jarenlang de lessen. Diverse uitvoeringen en demonstraties werden gegeven door de (jeugd)leden aan familie en bekenden. Spelmorgens voor de jeugd werden georganiseerd.
Omdat de kosten van o.a. huur en leiding steeds meer stegen en om de contributie zo laag mogelijk te houden, werd en wordt er elk jaar een actie gehouden, van bloemenactie tot koekactie tot stroopwafelacties. Ook hebben we ruim 30 jaar het jaarlijkse Oener Koefeest afgesloten met een Ganzenbordrit voor auto’s. De opbrengst van deze acties is een welkome aanvuller voor de Gazelle kas.

 

Sporten in het Kulturhus

oude gymzaal afbraak IMG 5854

Na 45 jaar hebben we afscheid genomen van de gymzaal en op 28 januari 2012 onze intrek genomen in het “Kulturhus” van Oene. Een prachtig gebouw met voor o.a. Gazelle een mooie nieuwe gymzaal met nieuwe toestellen. Mede door donaties en onze acties konden wij in 2015 dit aanvullen met o.a. een Air Track en Spiegelwand. In juli 2014 werd de oude gymzaal gesloopt.

Op 18 mei 2016 is de tenaamstelling van Gazelle veranderd: van “Gymnastiekvereniging” in “Sportvereniging” Gazelle. Dit omdat we meer organiseren dan gym.
In oktober 2016 kwam er i.v.m. te weinig animo na vele jaren een einde aan een mooie jaarlijkse traditie: het buurtvolleybaltoernooi. In oktober 1980 werd dit voor de 1e keer georganiseerd.

 

75 jaar

Op 23 oktober 2020 bestaat Gazelle 75 jaar. Na al die jaren zijn er nog steeds wekelijks diverse (gym)lessen voor alle leeftijden in de mooie sportzaal van het Kulturhus en organiseren we o.a. jaarlijks eind november pietengym voor de jeugd.

Ten slotte willen we vermelden dat Gazelle ook veel dank verschuldigd is aan de ereleden Ali Lubbinge, Marinus van Asselt, Koert Rip (33 jaar voorzitter), Wilco Brendeke (25 jaar penningmeester) en Annie Wassink (40 jaar secretariaat en algemeen bestuurslid).

Sitemap © 1945 - 2024 Sportvereniging Gazelle Oene. Alle rechten voorbehouden.