Foto oprichting Gazelle

 

Gymnastiekvereniging Gazelle werd op 23 oktober 1945 opgericht na een turndemonstratie van Hercules op het eerste Oranjefeest in Oene na de Tweede Wereldoorlog.

Na afloop van de oprichtingsvergadering werden 19 mensen actief lid van Gazelle en waren er 15 donateurs.

Het eerste bestuur bestond uit de heren H. Westerink (voorzitter), J. Aalberts (secretaris) en T. Tenkink (penningmeester) en de heer Schippers werd de eerste leider van onze vereniging.

Helaas is er in de loop van de jaren veel materiaal verloren gegaan, maar uit overlevering weten we, dat penningmeester Tenkink maar liefst 23 jaar de financiën beheerde. B. Roelofs heeft zich in een latere periode ook 23 jaar voor de vereniging ingezet en A.H. Buitenkamp hanteerde maar liefst 36 jaar de voorzittershamer.

Veel dank is Gazelle ook verschuldigd aan de ereleden Ali Lubbinge en Marinus van Asselt, die zich eveneens vele jaren voor de vereniging hebben ingezet.

De gymnastiekvereniging groeide snel en de leden waren heel actief. Dat is bijvoorbeeld duidelijk te zien in de film, die Ampt Epe over ‘Oud-Oene’ maakte.

Hoogtepunt in de historie van Gazelle was de bouw van de huidige gymnastiekzaal samen met vrijwilligers van Muziekvereniging Vriendschap Oene. De sloop van de lagere school en de bouw van de gymzaal duurde bijna drie jaar, maar op 25 februari 1967 kon het gebouw dan toch officieel in gebruik worden genomen. Dankzij de nieuwe gymzaal beleefde Gazelle vervolgens een aantal topjaren met ruim 150 leden en een volleybalafdeling.

Vanaf de jaren tachtig was er een verandering in de leefwijze van de mensen, waarbij er meer ontspanning kwam voor de jeugd. Het aantal meisjes en jongens liep terug, maar daartegenover kreeg Gazelle meer oudere leden. Dat kwam ondermeer door de invoering van een conditiegroep voor dames op dinsdagmorgen en de aerobic lessen.