De contributie wordt per kwartaal geïnd en in de eerste maand van het lopende kwartaal geïncasseerd.

Om de kosten voor u en de vereniging zo laag mogelijk te houden, is het alleen mogelijk om de vereniging te machtigen om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven van uw bankrekening.

Contributie
Jeugd tot 12 jaar € 31,50
Jeugd vanaf 12 jaar € 45,00
Combi-les jeugd, meidengym en kids dance € 45,00
Body work-out dames  € 45,00
Zumba Dames  € 45,00
Combi-les Zumba dames en body work-out dames  € 60,00
Ouder-Kind gym lessencyclus van 10 lessen inclusief Gympiediploma
(bij voldoende animo)
€ 25,00

 

Bondscontributie
Als u lid wordt van onze vereniging, wordt u automatisch lid van de KNGU. De bondscontributie van de KNGU bedraagt in 2021 per kwartaal:
Jeugdleden t/m 15 jaar  € 5,80
Leden vanaf 16 jaar  € 7,15
Deze contributie wordt ook in de eerste maand van het lopende kwartaal geïnd.